Մարա Գասիկի Պետրոսյան

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու