Արցախի գիտական կենտրոնում իրականացվել են 3 գիտական թեմաներ

1. «Պարարտանյութերի և մելիորանտի ազդեցությունը դաշտային մշակաբույսերի երաշտադիմացկունության և բերքատվության վրա Արցախի նախալեռնային գոտու անջրդի պայմաններում» թեմայով (ղեկավար ՝ Ս.Բ. Գալստյան),  2.«Արցախի հանրապետության նախա­լեռնային գոտում կարտոֆիլի ցանքերում օրգանոհանքային պարարտանյութերի և աճի խթանիչի կիրառման տնտե­սա­էկոլոգիական արդյունավետության հե­տա­­զոտությունը» թեմայով /ղեկավար՝ Մ.Հ. Գալստյան/, 3. «ԱՀ Լեռնային երկրագործությունում հողի մշակման նոր էներգախնայող տեխ­նոլոգիաների և լիակատար մեքենայի մշակում և արտադրական …

Արցախի գիտական կենտրոնում իրականացվել են 3 գիտական թեմաներ Read More »