Թվայնացում

Համալսարանում փաստաթղթաշրջանառությունը կիրականացվի էլեկտրոնային եղանակով՝ «Mulberry» համակարգով։

Նորություններ

Ստատիստիկ տվյալներ

Ստորաբաժանման ղեկավարներ

15

Ռեկտորի վարչակազմ

14

Ստորաբաժանումներ

29

Ստորաբաժանման ղեկավարներ

ՄՄԿ

452

Ընդհանուր

91

Աղջիկ

361

Տղա

Բակալավր – առկա

255

Ընդհանուր

99

Աղջիկ

156

Տղա

Բակալավր – հեռակա

393

Ընդհանուր

23

Աղջիկ

370

Տղա

Մագիստրատուրա

77

Ընդհանուր

24

Աղջիկ

53

Տղա

Հայցորդ

17

Ընդհանուր

10

Աղջիկ

7

Տղա