Կենտրոնի առաքելությունը

Նորարարության և թվայնացման կենտրոնի առաքելությունն է ձգտել պահպանել իր առանձնահատուկ դերը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության, ջրային համակարգերի, էներգետիկայի, ճարտարապետության, շինարարության և այլ հարակից ոլորտներում իրականացվող գիտական աշխատանքներում, ապահովել ուսանողների նորարական գաղափարների ձևավավորման և արտահայտման միջավայր, ինչպես նաև  գործնական կապերի միջոցով նպաստել համալսարանի կրթագիտական ենթակառուցվածքների զարգացմանը: Համալսարանի հետազոտությունները նպաստում են գիտելիքների, նորարարության և ստեղծարարության զարգացմանը:

Նորարարության և թվայնացման կենտրոնի ղեկավար

Время стремительно…Особенно это заметно по переменам – с внедрением в повседневную жизнь достижений науки и техники. Инновационные технологии образования и есть подготовка студентов к жизни в постоянно меняющем мире, т. е. научить их жить в мире будущего. Будущее уже наступило.

Ирина Багдасарян
14

Պրոֆեսոր

40

Դոցենտ

7

Գիտ. թեկնածու

16

Ավագ դասախոս

32

Ասիստենտ

101

Դասախոս

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ